Erhvervsundersøgelse af Rødovre Kommune

Opsummering

IRIS Group har gennemført en erhvervsundersøgelse af Rødovre Kommune. Analysen kortlægger Rødovre Kommunes erhvervsstruktur og følger udviklingen i udvalgte erhvervspræstationer, herunder jobskabelse, iværksætteri, andel vækstvirksomheder, mv. Analysen belyser også, hvilke erhvervsvilkår i Rødovre, der er særligt vigtige for de lokale virksomheder, samt hvordan virksomhederne vurderer erhvervsvilkårene. På den baggrund opstilles en række indsatsområder med konkrete tiltag, der kan bidrage til at styrke erhvervsvenligheden i Rødovre Kommune.

Undersøgelsen bygger på en kvantitativ analyse af erhvervslivet, en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale virksomheder samt en række dybdegående interviews. Analysen viser bl.a., at:

  • Lokalt orienterede erhverv, såsom bygge & anlæg, handel og service, fylder meget i den lokale erhvervsstruktur.
  • Arbejdsmarkedet i Rødovre er en integreret del af Hovedstadsområdets arbejdsmarked med mange borgere, som pendler ind og ud af kommunen for at arbejde.
  • Iværksættere i Rødovre Kommune skaber flere jobs end iværksættervirksomheder på landsplan, samtidig med at der er mange vækstvirksomheder i kommunen.
  • Der er overordnet en fin tilfredshed med erhvervsvenligheden i Rødovre Kommune blandt de lokale virksomheder.
  • Hovedparten af virksomheder, der har haft en miljø- eller byggesag ved kommunen er tilfredse med sagsforløbet. Knap 80 pct. af de adspurgte virksomheder fremhæver kompetenceniveauet blandt sagsbehandlerne samt kommunikation i sagsforløbet som velfungerende.
  • Fysisk og digital infrastruktur angives som et vigtigt lokalt vilkår for 65 pct. af virksomhederne. Lidt over halvdelen af virksomhederne peger også på, at tilgængelighed med kollektiv trafik og cykelforhold er vigtigt.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os