Effektmåling af de fælles erhvervsfremstød i 2018 og 2019

Opsummering

IRIS Group har gennemført en effektmåling af de fælles erhvervsfremstød, som The Trade Council har støttet i 2018 og 2019. Effektmålingen viser bl.a., hvilken betydning de fælles erhvervsfremstød har for de deltagende virksomheders omsætning/eksport, etablering og opbygning af netværk på de udenlandske markeder.

Effektmålingen er udarbejdet for The Trade Council og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder, som har deltaget i et erhvervsfremstød, samt en række dybdegående interviews.

Analysen viser bl.a., at:

  • Mere end 90 pct. af de deltagende virksomheder får skabt nye kontakter og netværk på de udenlandske markeder. Effektmålingen viser, at en stor del af den umiddelbare kundekontakt på fremstødene også bliver omsat til længerevarende kunderelationer.
  • 75 pct. af de deltagende virksomheder vurderer, at erhvervsfremstødet i høj eller nogen grad har givet dem en større indsigt i det pågældende marked. En tilsvarende andel har oplevet, at erhvervsfremstødet i høj eller nogen grad gav dem større indsigt i vigtige kundesegmenter.
  • En tredjedel af virksomhederne, der ikke var etableret på det udenlandske marked før erhvervsfremstødet, har efterfølgende etaberet sig på markedet og gennemført konkrete eksportaktiviteter.
  • Deltagende virksomheder har i gennemsnit øget deres eksport til det udenlandske marked med knap 1 mio. kr. på baggrund af deres deltagelse i det fælles erhvervsfremstød. Den største eksporteffekt findes blandt små og mellemstore virksomheder.
  • Knap en tredjedel af de små og mellemstore virksomheder vurderer, at erhvervsfremstødet fremadrettet vil bidrage til yderligere eksport af eksisterende produkter og services på de udenlandske markeder.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os