Erfaringsopsamling fra Industriens Fonds genstartNU-program

Opsummering

IRIS Group har udarbejdet en erfaringsopsamling fra Industriens Fonds genstartNU-program. I programmet afsatte fonden 150 mio. kr. til at hjælpe danske SMV’er gennem krisen og omstille sig til en ny konkurrencesituation. Erfaringsopsamlingen er gennemført i samarbejde med forskere fra tre universiteter.

Formålet med erfaringsopsamlingen var at evaluere programmets design, værdiskabelse og resultater samt at opsamle læring, som kan være til inspiration for fremtidige indsatser og programmer hos både private fonde og det offentligt finansierede erhvervsfremmesystem.

Erfaringsopsamlingen baserer sig på interviews og dybdegående casestudier med ca. 150 virksomheder og 35 rådgivervirksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende virksomheder.

Blandt analysens mange resultater er de væsentligste bl.a.:

  • Forløbene har generelt haft stor effekt i virksomhederne. Et meget stort flertal angiver, at forløbet har styrket deres viden og kompetencer – endda ofte på flere områder.
  • Langt de fleste deltagende virksomheder har gennemført forbedringer i forretningsmodellen, der også styrker dem på længere sigt.
  • Mange SMV’er har et ønske om eller behov for at justere sin forretningsmodel. Ny teknologi, grøn omstilling, mv. skaber nye muligheder samt internt og eksternt pres for udvikling i SMV’erne.

Projektet har bl.a. dokumenteret, at mange SMV’er slås med ubalancer i forretningsmodellen, og at der er behov for SMV-venlige værktøjer, der kan bruges til at styrke forretningsmodellen.

Projektets parter har derfor som led i projektet – i tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland – udviklet et værktøj, der skal gøre det nemt for SMV’er at komme i gang med at efterse forretningsmodellen. Værktøjet baserer sig bl.a. på et litteraturstudie af forretningsmodeller som begreb og disciplin samt en stor international desk research af SMV-værktøjer til forretningsudvikling. Dette baggrundsarbejde er gjort tilgængeligt for erhvervsfremmesystemet.

Værktøjet kombinerer en digital selvtest på Virksomhedsguiden.dk med muligheden for at benytte sig af et opfølgende, gratis sparringsforløb i det regionale erhvervshus.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os