Evaluering af Greater Copenhagen Health Science Partners

Opsummering

IRIS Group har evalueret Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP), som er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, DTU og KU. Formålet med partnerskabet er at styrke samarbejdet mellem grundforskningen på universiteterne og den kliniske forskning på hospitalerne – også kaldet translationel forskning – samt at sikre en hurtigere implementering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater i behandlingen af patienter.

GCHPS har siden 2017 udpeget og støttet 18 kliniske akademiske forskningsgrupper (CAGs) bestående af forskere og klinikere, der arbejder translationelt inden for et fællesfagligt behandlingsområde. Evaluering belyser værdiskabelsen af de aktiviteter, som foregår i de 18 CAGs. Samtidig er et særskilt fokus at evaluere programmets organisering og virkemidler med henblik på at vurdere behovet for eventuelt at justere i programdesignet.

Evalueringen bygger på dybdegående interviews med i alt syv CAGs, en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra samtlige CAGs, interviews med ledere på hospitaler og universiteter samt ansøgninger, statusrapporter mv.

Evalueringen viser bl.a.:

  • At CAGs markant har styrket samarbejdsrelationerne mellem forskere på universiteter og hospitaler.
  • At CAG’ene har fremmet translationel forskning og bidrager til at bygge bro mellem universiteterne og hospitalerne i form af både fælles forskning, forsøg og idéudvikling.
  • At viden og resultater fra CAG’ene er blevet indarbejdet i uddannelsesmateriale målrettet studerende, ph.d.er og postdocs samt efteruddannelse.
  • At forskerne har store forventninger til impact på klinisk praksis, men også at det tager tid at implementere resultaterne.
  • At der er stort potentiale i at omsætte de lovende resultater til kommerciel anvendelse på sigt.
  • At GCHSP er godt administreret, men den ledelsesmæssige opbakning kan styrkes.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os