Erhvervsanalyse af Holbæk Kommune

Opsummering

IRIS Group har udarbejdet en erhvervsmåling for Holbæk Kommune, som giver et overblik kommunens erhvervsliv – og danner et faktabaseret grundlag for den fremtidige udvikling af kommunens erhvervsliv.

Analysen kortlægger erhvervsstrukturen og følger udviklingen i udvalgte erhvervspræstationer. Analysen baserer sig primært på registerdata fra Danmarks Statistik frem til og med 2020. Analysen viser bl.a.:

  • Udviklingen i den samlede jobskabelse i Holbæk Kommune siden 2015. Holbæk har haft en større vækst i jobskabelsen de senere år sammenlignet med resten af landet, og især indenfor privat velfærd, operationel service samt bygge & anlæg har der været fremgang.
  • Udviklingen i kommunernes erhvervsstruktur og specialisering. Fx har kommunen en stærk specialisering inden for det maritime & logistik samt byggeri & byggematerialer.
  • Udviklingen inden for en række centrale nøgleindikatorer som iværksætteri, overlevelsesrater, vækstvirksomheder og eksport. Fx er etablerings- og overlevelsesraten for kommunens virksomheder steget de senere år, mens antallet af konkurser til gengæld er faldet.
  • Udviklingen i arbejdskraftens kompetenceniveau og adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Kommunen er fx karakteriseret ved relativt få udenlandske virksomheder og medarbejdere i forhold til resten af landet.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os