Erhvervsklimamåling af Norddjurs Kommune

Opsummering

IRIS Group har for andet år i træk gennemført en erhvervsklimamåling i Norddjurs Kommune. Analysen ser nærmere på fem udvalgte rammevilkårs betydning for de lokale virksomheder, og i hvilken grad virksomhederne mener, at forskellige tiltag kan styrke de forskellige rammevilkår.

Rammevilkårene er Lokal infrastruktur, Brandingindsats, Grøn udvikling, Information & dialog samt Sagsbehandling & servicekultur.

Målingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 200 virksomheder i Norddjurs Kommune deltog. Det relativt høje antal besvarelser gjorde det muligt at tegne et detaljeret billede af, hvordan forskellige typer af virksomheder vurderer de lokale rammevilkår.

Formålet med målingen er, at den skal hjælpe Norddjurs Kommune med at kvalificere kommunens kommende erhvervsstrategi og dermed sikre, at der skabes de bedst mulige rammer for virksomhederne i kommunen.

Nogle af hovedpointerne i målingen er, at:

  • Over 40 pct. af virksomhederne mener, at den lokale infrastruktur og kommunens brandingindsats er vigtig for dem.
  • Ifølge 61 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne kan kommunens infrastruktur styrkes gennem udvidelse af det lokale vejnet, herunder fx bedre adgang til erhvervsområder. Det samme gør sig gældende for ca. 20 pct. af virksomhederne inden for de primære erhverv.
  • To tredjedele af servicevirksomhederne og knap 60 pct. af handelsvirksomhederne mener, at kommunens brandingindsats kan forbedres ved at styrke fortællingen om mulighederne for det gode liv i kommunen.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os