Erhvervsmæssige styrkeområder

Opsummering

IRIS Group har på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kortlagt etablerede erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv og perspektivrige erhvervsområder, der vurderes at rumme et betydeligt vækstpotentiale.

Analysen har fokus på de dele af dansk erhvervsliv, som direkte eller indirekte konkurrerer internationalt. Analysen bygger på nyere forskning og omfattende internationale analyser af sammenhængende erhvervsområder inden for internationalt konkurrerende erhverv i både USA og EU.

Analysen indkredser i alt 25 forskellige internationalt konkurrerende erhvervsområder, baseret på dybdegående analyser af værdikædesamarbejder, kompetencefællesskaber og jobmobilitet på et detaljeret brancheniveau. De 25 erhvervsområder rangeres efterfølgende på centrale parametre for bl.a. produktivitet, volumen og dynamik.

Analysen udgør et centralt element i videngrundlaget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med at udpege en række erhvervsmæssige styrkepositioner og et antal spirende klynger, der skal være omdrejningspunktet for den fremtidige klyngeindsats i Danmark.

Rapporten viser bl.a,. at:

  • De Internationalt konkurrerende erhverv tegner sig for 52 pct. af den private beskæftigelse og står for 84 pct. af den samlede eksport.
  • Farma, biotek & medico, grøn energi- & miljøteknologi, IT samt det maritime område er klare erhvervsmæssige styrkepositioner kendetegnet ved høj produktivitet og mange vækstvirksomheder, hvor Danmark udmærker sig ved at være blandt de absolut førende lande i Europa.
  • Erhvervsområder som fødevarer, avanceret maskinfremstilling, elektronik samt tekstil & mode træder også frem som væsentlige styrkeområder, hvor Danmark er i top-10 i Europa.
  • Byggeri & byggematerialer, træ & møbler, turisme samt transport & logistik er blandt topscorerne på listen over potentielle erhvervsmæssige styrker.
  • Analysen viser endvidere, at der er stor diversitet mellem erhvervsområderne. Fx indgår ca. 35 pct. af virksomhederne inden for farma, biotek & medico i FUI-samarbejder, mens det for andre erhverv kun er ca. 5 pct. af virksomhederne.
  • De identificerede erhvervsstyrker er forankret forskelligt på tværs af de seks Erhvervshusområder i Danmark.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os