Erhvervsstrategi for Gribskov Kommune

Opsummering

IRIS Group har bistået Gribskov Kommune i arbejdet med at udarbejde en strategi for vækst og erhvervsudvikling i kommunen, som både er baseret på et solidt videngrundlag om kommunens erhvervsmæssige styrker og udfordringer og samtidig møder bred opbakning blandt lokale interessenter og politikere.

Strategien er udarbejdet på baggrund af registerbaserede analyser, dybdegående interviews med lokale virksomheder inden for kommunens toneangivende erhvervsområder samt dialogmøder med politikere og repræsentanter fra bl.a. erhvervsrådet og erhvervscenteret. Derudover er der hentet inspiration til strategien gennem indsamling af eksempler på god praksis fra andre danske kommuner.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os