Evaluering af KOMP-AD

Opsummering

IRIS Group har gennemført en evaluering af projektet KOMP-AD, som har til formål at fremme digitalisering og automatisering via skræddersyede kompetenceudviklingsforløb i danske SMV’er. Forløbene er tilrettelagt og gennemført af undervisere og konsulenter fra 15 erhvervsskoler med afsæt i virksomhedernes individuelle udfordringer og behov.

Evalueringen viser, at forløbene har haft en positiv effekt – særligt på virksomhedernes produktivitet. Afgørende for et stort udbytte af forløbet er bl.a., at konsulenter og undervisere har en stærk forretningsforståelse, og at undervisningen foregår på den individuelle virksomhed og tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Samtidig peger evalueringen på et stort, uudnyttet potentiale for at øge digitaliserings- og automatiseringsniveauet i de danske SMV’er. Godt halvdelen af de deltagende virksomheder angiver, at de ikke havde gennemført et kompetenceudviklingsforløb, hvis de ikke havde fået mulighed for at deltage i KOMP-AD.

Evalueringen peger dog også på et behov for at udvikle konkrete forslag til, hvordan projektets succesfulde metoder og tilgange skal videreføres, udbredes og forankres efter projektets afslutning, hvis der fortsat skal skabes positive resultater.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os