Evaluering af TEST og Innovation til marked

IRIS Group har evalueret effekterne og værdiskabelsen af Realdanias markedsmodningsprogrammer TEST og Innovation til marked, som fra 2011 til 2020 har fokuseret på at hjælpe nye, bæredygtige løsninger til byggebranchen på markedet gennem økonomisk støtte og rådgivning til markedsmodningsprojekter.

Evalueringen har bidraget til at kvalificere Realdanias grundlag for at optimere den fremadrettede indsats, og datagrundlaget omfatter interviews med alle de ca. 50 virksomheder, der har modtaget en økonomisk bevilling gennem de to programmer.

Evalueringen viser bl.a.:

  • At Realdanias programmer fremskynder markedsmodningen og får de innovative og bæredygtige løsninger hurtigere på markedet.
  • At det kommercielle potentiale i løsningerne og virksomhedernes vækstmuligheder styrkes gennem programmerne.
  • At virksomhederne får nyttig rådgivning med fra programmerne, men at der kan skabes endnu større værdi, hvis der tilbydes mere individuel og løbende rådgivning.
  • At der med fordel kan stilles mere differentierede krav og foretages en mere helhedsorienteret vurdering af de virksomheder, der ansøger om støtte.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os