Evaluering af DFF-forskningsprojekter

Opsummering

IRIS Group har evalueret virkemidlet DFF-Forskningsprojekter for Danmarks Frie Forskningsfond. Formålet med evalueringen er at undersøge, om virkemidlet har levet op til DFF’s overordnede mål om at styrke excellence, nybrud, samarbejde og internationalisering i dansk forskning. Derudover kortlægger og analyserer evalueringen effekterne, som virkemidlet har haft for forskerne, forskningsmiljøerne og samfundet. Evalueringen baserer sig på bibliometriske data, registerdata, en lang række interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende forskere. Herudover er gennemført en række casestudier af succesfulde projekter, der er nyskabende og skaber værdi for samfundet.

Evalueringen viser bl.a.:

  • At DFF-Forskningsprojekter spiller en unik rolle i forskningsfinansieringssystemet – bl.a. ved at støtte nye forskningsidéer i den tidlige fase.
  • At virkemidlet danner afsæt for at hjemtage større bevillinger. Modtager den ansøgende forsker en bevilling fra DFF, femdobles sandsynligheden for at hjemtage midler fra ERC eller Grundforskningsfonden.
  • At succesraten er lav (kun 14 pct.). Det udgør en udfordring på grund af få alternativer til finansiering af basal forskning.
  • At bevillingsmodtagere oplever en klar, positiv effekt på deres akademiske performance.
  • At 20 pct. af projekterne fører til egentlige videnskabelige nybrud.
  • At DFF-Forskningsprojekterne styrker karrieremuligheder – bl.a. illustreret ved, at betydeligt flere bevillingsmodtagere opnår forfremmelse end i gruppen af forskere, der får afslag på ansøgningen.
  • At mange projekter fører til værdi uden for forskningsverdenen – dvs. i virksomheder, i uddannelse, i lovgivning samt i kulturudviklingen og samfundsdebatten.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os