Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Opsummering

Hospitalsenheden Horsens har i Region Midtjylland status som ”Innovationshospital”. Med støtte fra Region Midtjylland har hospitalet satset på at styrke deres position som førende hospital, hvad angår innovativ brug af ny teknologi og et tæt erhvervssamarbejde. Der er etableret en særlig innovationsenhed, der har til hovedopgave at screene, gennemføre, idriftsætte og evaluere innovationsprojekter. Alle projekter gennemføres i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Evalueringen fokuserer på, hvad virksomhederne har fået ud af samarbejdet, og hvad der indgår i en ”best practise”-model for erhvervssamarbejde på et hospital. Rapporten er udarbejdet for Region Midtjylland.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os