Evaluering af INNO-X Healthcare

Opsummering

IRIS Group har evalueret INNO-X Healthcare, som er er et tværfagligt pilotprojekt, der sigter mod at uddanne sundhedssektoren og private virksomheder i at udvikle behovsdrevne løsninger på kliniske problemer.

Evalueringen viser, at uddannelsen har øget deltagernes kompetencer og motivation i forhold til at udvikle nye, behovsdrevne produkter og etablere nye virksomheder. Samtidig har deltagerne anvendt uddannelsen til at professionalisere arbejdet med innovation og udvikling på deres nuværende arbejdspladser.

Projektet har således bevist, at det kan skabe resultater, som på sigt kan lede til både øget innovation på lokale hospitalsafdelinger samt til iværksætteri og nye produkter.

Evalueringen viser dog samtidig, at der endnu ikke er tilstrækkelig volumen i pilotprojektet og dets resultater til, at det for alvor kan påvirke innovationskulturen blandt de deltagende hospitaler.

Dels er der tale om en eksklusiv uddannelse med et meget lille optag. Dels har projektets partnere – trods interesse – kun i begrænset omfang omsat de studerendes kompetencer og udviklingsidéer til konkrete projekter.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os