Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Opsummering

Vækstforum Midtjylland har siden 2008 investeret i en række programmer, der skal hjælpe nye og etablerede virksomheder med at vækste. IRIS Groups evaluering af programmerne viser, at den midtjyske model for erhvervsfremme skaber gode resultater. Men den viser også, at der kan gøres endnu mere for at styrke vækstpotentialet og den strategiske udvikling i virksomhederne. De midtjyske programmer udmøntes af Væksthus Midtjylland og bygger på en kombination af uvildig sparring, vækstkortlægning og tilskud til privat rådgivning. IRIS Group har i perioden 2011-2012 foretaget en samlet evaluering af programmerne. Gennem en kombination af kvalitative og kvantitative analyser har vi kortlagt de opnåede resultater i virksomhederne, og hvordan det midtjyske erhvervsservicesystem kan videreudvikles. Evalueringen er udarbejdet for Væksthus Midtjylland (2012).

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os