Evaluering af Offentlige ErhvervsPhD-projekter – Uddrag af Innovationsfonden

Opsummering

IRIS Group har gennemført en evaluering af effekterne af de i alt 52 offentlige erhvervsPhD-projekter, som  har modtaget støtte fra Innovationsfonden i perioden 2010-2014.

Evalueringen viser, at størstedelen af de offentlige værtsinstitutioner generelt er tilfredse med ordningen, og at de har opnået – eller forventer at opnå – positive effekter af projektet. De typiske effekter omfatter:

  • Bedre kompetencer til at samarbejde med forskningsmiljøer.
  • Nye ydelser og koncepter.
  • Øget effektivitet og kvalitet i eksisterende ydelser og services.
  • Nye innovationsmetoder.
  • Nyt videngrundlag for strategisk innovation og politiske beslutninger.

Ordningen viser sig således som et velegnet redskab til at øge videnudvekslingen mellem offentlige institutioner og forskere. Og den kan i nogen grad være med til at styrke produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor.

Evalueringen peger dog også på, at værdiskabelsen kan påvirkes af en række organisatoriske forhold, som kan være vanskelige at kontrollere. Det er bl.a. en udfordring, at den viden, som kommer ud af projekterne, kan være vanskelig at omsætte til værdi, fordi der er tale om store offentlige organisationer præget af hurtige politiske skift i strategi, økonomi og fokus.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os