Evaluering af Praksis- og Innovationshusets virksomhedssamarbejde

Opsummering

IRIS Group har gennemført en ekstern midtvejsevaluering af virksomhedssamarbejdet i Praksis- og Innovationshuset. Datagrundlaget for evalueringen har bl.a. været spørgeskemaundersøgelser og dybdegående kvalitative interviews med virksomheder og studerende, der har benyttet husets erhvervsrettede tilbud. Dertil kommer interviews med en række centrale aktører og samarbejdspartnere inden for velfærdsinnovation.

Hovedresultaterne fra evalueringen kan sammenfattes i følgende punkter:

  • De fysiske faciliteter giver adgang til realistiske simulationsmiljøer og udgør en inspirerende ramme både for værdiskabende workshops, test og fremvisning af nye produkter for kunderne (showrooms).
  • 90 pct. af virksomhederne oplever, at samarbejdet med huset har forbedret deres produkt eller skærpet deres produktidé.
  • De studerende bidrager med mange kreative idéer, og samarbejdet med de studerende giver også indsigt i, hvordan virksomhedernes løsninger kan anvendes i praksis.
  • Virksomhederne oplever, at de får velkvalificeret faglig sparring og input til, hvordan deres produkter kan anvendes i nye sammenhænge og af andre faggrupper.
  • Praksis- og Innovationshuset hjælper med at planlægge og gennemføre effektive innovationsforløb, som er med til at reducere udviklingsomkostningerne.
  • Virksomhederne får nye netværk, referencer og dokumentation gennem samarbejdsforløbene, som har stor kommerciel værdi.
  • Husets serviceniveau betegnes som professionelt, imødekommende og fleksibelt.
  • Alle de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de vil anbefale andre virksomheder at samarbejde med Praksis- og Innovationshuset.

Evalueringen peger desuden på, at Praksis- og Innovationshuset har opbygget et stærkt netværk inden for offentlig-privat sundhedsinnovation, og at husets potentiale fremadrettet kan udnyttes endnu bedre, bl.a. gennem styrket markedsføring.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os