Faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen i Skive

Opsummering

IRIS Group har bidraget til at skabe et solidt fundament for erhvervsfremmeindsatsen i Skive gennem en grundig analyse, der har afdækket erhvervsstrukturen samt de lokale virksomheders vækstambitioner, behov og ønsker til den lokale erhvervsfremmeindsats. Analysen har både været baseret på registerdata, dybdegående kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse.

Analysen viser bl.a., at:

  • De lokale virksomheder generelt har relativt positive vækstforventninger, og at de oplever mange forskellige udfordringer og vækstbarrierer.
  • Der især blandt de små virksomheder er stor interesse for kerneydelserne i den lokale erhvervsfremmeindsats, som handler om individuel vejledning og sparring, samt at mange virksomheder også efterspørger adgang til mere målrettede netværk og kompetencer.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os