Faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen i Billund

Opsummering

IRIS Group har bidraget til at skabe et solidt fundament for erhvervsfremmeindsatsen i Billund gennem en grundig erhvervsanalyse. Analysen giver et samlet billede af erhvervsstruktur og vækstvilkår i Billund Kommune og dykker ned i vigtige trends og udfordringer inden for kommunens erhvervsmæssige styrkeområder.

Analysen har både været baseret på registerdata, desk research, dybdegående kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse.

Analysen viser bl.a. følgende:

  • De senere år har der været fremgang i beskæftigelsen, og ledigheden er rekord lav.
  • Virksomhederne i Billund Kommune ser generelt meget optimistisk på vækstudsigterne for de kommende år. Men det er særligt de store virksomheder, der trækker den positive udvikling.
  • Blandt underskoven af iværksættere og gruppen af mindre og mellemstore virksomheder er billedet mere blandet.
  • Antallet af private arbejdssteder er gået markant tilbage, og tilgangen af nye iværksættervirksomheder er under landsgennemsnittet.

Analysen slutter af med at fremsætte tre fremadrettede anbefalinger, som kan adressere de identificerede udfordringer i kommunens erhvervsliv og bidrage til styrket vækst og erhvervsudvikling:

  • Udvikling af et stærkere økosystem for nye iværksættere.
  • Enklere og mere fokuseret erhvervsfremmeindsats.
  • Øget engagement i regionale udviklingsspørgsmål.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os