Fra viden til samfundsnytte – Aalborg Universitets bidrag til innovation, iværksætteri og grøn omstilling

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af Aalborg Universitets vidensamarbejde og universitetets bidrag til den grønne omstilling. I analysen belyses omfanget af AAU’s vidensamarbejde med omverdenen over de seneste ti år samt effekterne heraf for virksomhederne. Analysen ser også nærmere på udviklingen i iværksætteri blandt forskere og studerende på AAU, samt hvordan iværksætterne drager nytter af AAU’s økosystem for iværksætteri.

Endelig kortlægger analysen AAU’s forskningsprofil inden for det grønne forskningsfelt samt AAU’s potentiale for at bidrage til den grønne omstilling gennem samarbejde med det omgivende samfund. Analysen bygger på registerbaserede analyser, spørgeskemaundersøgelser, bibliometriske analyser samt en række interviews.

Analysen viser bl.a., at:

  • Aalborg Universitet indgår mellem 300-400 forskningsaftaler med private virksomheder og er det universitet i Danmark, der indgår flest samarbejder med virksomheder, når universitetets størrelse tages i betragtning.
  • Aalborg Universitet samarbejder årligt med mere end 10 pct. af de innovationsaktive virksomheder i Region Nordjylland.
  • Mere end 90 pct. af virksomhederne, der har samarbejdet med Aalborg Universitet, vurderer, at samarbejdet i nogen eller høj grad har ført til innovation.
  • Fra 2010 til 2016 er der etableret ca. 1.100 AAU-baserede iværksættervirksomheder af studerende eller dimittender.
  • Studenteriværksættere og dimittender, der starter virksomheder, er primært fra de samfundsvidenskabelige eller tekniske fakulteter.
  • Aalborg Universitet har en stærk forskningsprofil inden for det grønne område. Omkring 15 pct. af universiteters forskningsartikler ligger inden for det grønne område, hvilket er det næsthøjeste niveau blandt de danske universiteter.
  • Aalborg Universitet er særligt specialiseret inden for grøn energi og grøn transport, hvor universitetets forskere står for over en tredjedel af de danske forskningsartikler.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os