Frederikshavn Kommune – Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Opsummering

Vi har for KL og en række kommuner gennemført en samlet effektevaluering af lokal erhvervsfremme i Danmark.

Som led i analysen har vi udarbejdet individuelle rapporter til alle kommuner, der har deltaget i den spørgeskemaundersøgelse, der er en del af analysen.

Som eksempel kan du her læse rapporten for Frederikshavn Kommune. Rapporten giver et overblik over:

  • Profilen af brugere af erhvervsfremme i Frederikshavn Kommune – fordelt på ydelsestyper.
  • Brugernes tilfredshed med ydelserne.
  • Effekterne opdelt på førstartere, iværksættere og virksomheder.
  • Sammenligning af effekter og tilfredshed med resultaterne i de øvrige kommuner.
  • Kommunens erhvervspræstationer (inden for bl.a. iværksætteri, andel vækstvirksomheder, internationalisering, mv.).
  • Frederikshavn Kommunes erhvervsstruktur og udviklingen heri.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning.

Kontakt os