Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme

Opsummering

IRIS Group har for Copenhagen Capacity og Copenhagen Science Cities gennemført en omfattende analyse af forskningsmæssige styrker med stort potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer.

Analysen identificerer 12 forskningsmæssige styrkeområder ved regionens universiteter, som vurderes at have særligt stort potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer. Der er udarbejdet dybdegående faktaark for alle 12 styrkeområder, som tilsammen udgør et solidt videngrundlag for en proaktiv investeringsfremmeindsats.

Forskningsstyrkerne er indkredset gennem en proces, hvor mere end 300 forskningsområder er vurderet på centrale parametre som forskningskvalitet, forskningens relevans for F&U-aktive og internationalt orienterede erhverv, adgang til unik forskningsinfrastruktur og særlige stjerneforskere samt kultur for erhvervssamspil og adgang til talentbase.

Faktaark for de særlige forskningsstyrker og en beskrivelse af analysemetoden kan downloades fra Copenhagen Capacitys hjemmeside her: http://www.copcap.com/set-up-a-business/science-to-business

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os