Guide til øget kommerciel værdiskabelse af offentlig-privat innovation inden for sundhed og velfærd

Opsummering

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af, hvordan der kan skabes øget kommerciel værdi af offentlig-privat innovation inden for sundhed og velfærd. Analysen opstiller en række fremadrettede læringspunkter og konkrete tjeklister til både de offentlige og private aktører i OPI-projekternes forskellige faser.

Der er gennemført mere end 40 dybdegående kvalitative interviews med private virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet i forbindelse med analysen.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning.

Kontakt os