Guide til øget kommerciel værdiskabelse af offentlig-privat innovation inden for sundhed og velfærd

Opsummering

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af, hvordan der kan skabes øget kommerciel værdi af offentlig-privat innovation inden for sundhed og velfærd. Analysen opstiller en række fremadrettede læringspunkter og konkrete tjeklister til både de offentlige og private aktører i OPI-projekternes forskellige faser.

Der er gennemført mere end 40 dybdegående kvalitative interviews med private virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet i forbindelse med analysen.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os