Innovation og innovationssamarbejde i den digitale visuelle industri

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af den digitale visuelle industris innovation og innovationssamarbejde. Den digitale visuelle industri dækker virksomheder, der er beskæftiget med digital indholdsproduktion relateret til animation, spil, tv & film samt XR (virtual-, mixed- og augmented reality). Analysen undersøger udbredelsen af forsknings- og innovationssamarbejde i klyngen og kortlægger muligheder og barrierer for øget innovation blandt klyngens virksomheder.

Analysen er udarbejdet for Vision Denmark og baserer sig på en lang række interviews samt en spørgeskemaundersøgelse blandt klyngens virksomheder. Derudover er centrale videninstitutioner interviewet, og klyngens aktivitet i innovations- og erhvervsfremmesystemet er analyseret.

Analysen, der er den første på området, viser, at:

  • 85 pct. af klyngens virksomheder er innovative målt på andelen af virksomheder, der udvikler nye produkter, processer og forretningsmodeller. Til sammenligning er andelen af innovationsaktive virksomheder på landsplan 53 pct.
  • Til gengæld er innovationshøjden mindre end i andre erhverv. Det er få af klyngens virksomheder, der i dag engagerer sig i større innovationsprojekter, der har til formål at skabe produkter eller teknologier, der er helt nye for markedet.
  • Klyngens virksomheder har et betydeligt samarbejde med videninstitutioner, men samarbejderne er oftest begrænset til brug af praktikanter eller inddragelse af forskere i mindre ekspertroller.
  • Der er et stort potentiale for at løfte og professionalisere innovationsindsatsen i klyngen og skabe videnbaseret vækst.
  • Klyngen er i en fase, hvor adgang til klynge- og netværksydelser vil kunne løfte innovationskraften markant.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os