Innovationsfremmende offentlige indkøb i sundhedssektoren

Opsummering

IRIS Group har på vegne af Erhvervsministeriet gennemført en omfattende kortlægning og erfaringsopsamling inden for innovationsfremmende offentlige indkøb i sundhedssektoren. Rapporten præsenterer en sammenfatning af de vigtigste resultater fra den eksisterende litteratur på området samt en række dybdegående casestudier, der belyser fordele og barrierer ved forskellige typer af innovative indkøbsforløb.

Rapporten opstiller derudover ni områder, der fokuserer på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes videre med at udbrede innovationsfremmende offentlige indkøb i sundhedssektoren gennem ændringer i rammevilkår og udvikling af konkrete redskaber og modeller. De ni fokusområder kan sammenfattes under følgende overskrifter:

  • Proces- og samarbejdsredskaber. Fx til at inddrage relevante aktører og dokumentere resultater.
  • Økonomiredskaber. Fx til beregning af TCO, samlet værdiskabelse, prissætning og risikodeling.
  • Kompetenceudvikling og samarbejde. Både i de enkelte afdelinger og på tværs af organisationer, virksomheder og myndigheder.
  • Incitamenter og ressourcer. Både i de enkelte organisationer og overordnede bevillingsstrukturer.

Analysen er udarbejdet på baggrund af et litteraturstudie og +50 interviews med virksomheder, offentlige organisationer og branche-, interesse- og klyngeorganisationer inden for området.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os