Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen

Opsummering

IRIS Group har gennemført en kortlægning af alle erhvervsfremmeaktører i den bredere Copenhagen region, som omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kortlægningen viser, at Copenhagen består af et meget stort antal erhvervsfremmeaktører. Der er ikke store overlap i det samlede erhvervsfremmesystem, men til gengæld er kendskabet og henvisningen internt mellem aktørerne beskedent, ligesom væsentlige målgruppers behov og udfordringer ikke adresseres. Disse forhold må imødekommes for at skabe et sammenhængende og slagkraftigt erhvervsfremmesystem.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os