Kvalificeret arbejdskraft – Fremtidens store udfordring for dansk erhvervsliv

Opsummering

IRIS Group har kortlagt og analyseret de danske virksomheders udfordringer og strategier i forhold til at sikre sig adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Analysen viser, at der hvert år er op mod 800.000 jobåbninger på det danske arbejdsmarked, men at der fremadrettet vil opstå betydelige mangler på kvalificeret arbejdskraft i alle landets regioner. Allerede nu har mange virksomheder udfordringer med at finde medarbejdere, som har det rette mix af kvalifikationer.

Samtidig viser analysen, at de fleste virksomheder – til trods for forskellige kompetencebehov – er udfordret i forhold til at rekruttere specialister og nøglemedarbejdere med særlige kompetencer og erfaring, der typisk ikke opnås ved almindelige kompetencegivende uddannelser. Dette gælder både blandt højtuddannet og faglært arbejdskraft.

Disse udfordringer forstærkes især blandt virksomheder lokaliseret i yderområder på grund af stigende urbanisering.

Analysen viser dog også, at et stort antal virksomheder igangsætter og lykkes med forskellige strategier for at overkomme udfordringerne. Gennem en casesamling sætter rapporten fokus på de mange gode historier om, hvad forskellige virksomheder gør for at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft.

Endelig kommer analysen med forslag til, hvordan erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesaktører kan udbrede og understøtte de succesfulde strategier til rekruttering, udvikling og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os