Litteraturstudie af relevansen af Industriens Fonds principper

Opsummering

IRIS Group har gennemført et omfattende litteraturstudie af den forskningsmæssige evidens bag Industriens Fonds syv impactprincipper. Litteraturstudiet kortlægger og beskriver den forskningsmæssige evidens bag, at uddelingsprincipperne er effektive i forhold til at skabe størst mulig impact af Fondens investeringer. Samtidig kortlægges de centrale karakteristika ved succesfulde innovationsforløb, der fremhæves i litteraturen. Litteraturstudiet baserer sig på over 100 videnskabelige artikler, analyser og tidligere litteraturstudier, der beskæftiger sig med konkurrenceevne, vækst, løsning af samfundsudfordringer og fællestræk ved succesfulde forsknings- og innovationsprojekter.

Litteraturstudiet viser, at der er god evidens bag Industriens Fonds valg af principper. Samtidig er der ikke identificeret centrale tematikker, der synes at være overset i udviklingen af principperne.

Studiet viser bl.a., at:

  • Der er klar evidens bag, at investeringer i viden, kompetencer, innovation og ny teknologi har stor betydning for virksomheders produktivitet.
  • Tidlig indflydelse på et projekts mål og design har stor betydning for deltagernes engagement og projektets succes.
  • Virksomheder, som har fokus på bæredygtighed og adresserer globale udfordringer, har en højere vækst end andre virksomheder.
  • Samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner styrker virksomheders innovation og produktivitet.
  • Løbende fleksibilitet i forhold til et projekts mål og indhold muliggør en højere grad af succes, innovation og engagement i projektet.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os