Lokal erhvervsmåling i Vordingborg Kommune

Opsummering

IRIS Group har for Vordingborg Kommune udviklet et koncept til at overvåge udviklingen i de lokale erhvervspræstationer. Den nye analyse kortlægger erhvervsstrukturen og følger udviklingen i udvalgte erhvervspræstationer, herunder jobskabelse, iværksætteri, andel vækstvirksomheder, internationalisering af erhvervslivet, mv.

Analysen er gennemført på vegne af Vordingborg Erhverv og har fungeret som et faktabaseret grundlag for en ny udviklingsplan for erhvervslivet frem mod 2030. Samtidig tjener målingen også som et værktøj til at følge udviklingen i kommunens erhvervspræstationer og rammebetingelser de kommende år.

Analysen baserer sig registerdata fra Danmarks Statistik og andre myndigheder.

Overvågningen fokuserer bl.a. på:

  • Udviklingen i den private jobskabelse holdt op mod en gruppe af sammenligningskommuner og resten af landet.
  • Erhvervsspecialiseringen – her peger analysen bl.a. på, at Vordingborg har en stærk specialisering inden for hjemmemarkedsorienterede erhverv, fx bygge & anlæg.
  • Iværksætterrate og vækst i nye virksomheder, hvor Vordingborg klarer sig noget svagere end nabokommunerne.
  • Investeringsniveauet opgjort som nettoinvesteringer pr. fuldtidsbeskæftiget.
  • Det lokale erhvervslivs evne til at skabe vækstvirksomheder og eksport – også her halter Vordingborg noget efter sammenligningskommunerne og det øvrige land.
  • Uddannelsesniveau og virksomhedernes investeringer i voksen- og efteruddannelse i 2018-19.
  • Ind- og udpendling samt pendlernes uddannelsesniveau.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os