Midtvejsevaluering af ESA BIC Danmark

Opsummering

IRIS Group har gennemført en midtvejsevaluering af projektet ESA BIC DK, der blev etableret i 2020 i et samarbejde mellem tre danske universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet, European Space Agency, Industriens Fond og Otto Mønsteds Fond samt partnere fra industrien.

Ambitionen med ESA BIC DK er at understøtte iværksættere med at omdanne deres rumrelaterede forretningsidéer til kommercielle startups samt at udbrede brugen af rumteknologi og satellitdata blandt etablerede virksomheder i Danmark. Der er etableret tre regionalt forankrede inkubationsmiljøer ved hhv. Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet for iværksættere og virksomheder, der arbejder med rumteknologi. Virksomheder, der optages i programmet, bliver del af et toårig inkubationsforløb, hvor de tilknyttes et af de tre inkubationsmiljøer.

Evalueringen bygger på interviews med iværksættere og startups, projektpartnere, lokale forretningsudviklere tilknyttet ESA BIC DK og udenlandske ESA BIC’s samt data om deltagernes resultater og fremdrift.

Evalueringen viser bl.a. at:

  • Inkubationsforløbet er meget værdiskabende for virksomhederne og har accelereret deres vej til markedet. Særligt det skræddersyede inkubationsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, er en af programmets helt store styrker.
  • Samspillet med forretningsudviklere i de tre inkubationsmiljøer er meget værdiskabende for virksomhederne, og har bidraget til fremdrift på flere forretningskritiske områder.
  • Virksomhedernes netværk til en bred vifte af aktører er blevet styrket under inkubationsforløbet – det gælder særligt i forhold til investorer og business angels.
  • Virksomhederne i programmet har haft stor succes med at tiltrække ekstern finansiering. Ved udgangen af 2022 havde virksomhederne tiltrukket mere end 26 mio. euro.
  • ESA BIC DK har hjulpet 50 non-space virksomheder med at igangsætte pilotprojekter vedr. brugen af rumteknologi.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os