Midtvejsevaluering af Open Entrepreneurship

Opsummering

Vi har gennemført en midtvejsevaluering af projektet Open Entrepreneurship, der er støttet af Industriens Fond. DTU, KU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er i projektet gået sammen om at udvikle og implementere en ny model for kommercialisering af forskning. Der er bl.a. etableret såkaldte ”Business Units” på hvert universitet, der arbejder på at koble erfarne entreprenører med forskere og perspektivrige opfindelser.

Evalueringen bygger på interviews med forskere, entreprenører, universitetsledere og medarbejderne i de nye Business Units. Herudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de ca. 200 forskere, der har været involveret i aktiviteter under projektet. Vi har samtidig haft mulighed for at følge projektet tæt og har deltaget i en række arbejdsgruppemøder undervejs.

Følgende konklusioner kan fremhæves:

  • Der er etableret 26 nye forskningsbaserede virksomheder – og flere er på vej.
  • De deltagende forskere vurderer, at projektet markant har styrket deres viden og kompetencer inden for kommercialisering af forskning.
  • De nedsatte Business Units er en organisatorisk nyskabelse, der har formået i langt højere grad end tidligere at koble entreprenører, investorer og intraprenører fra etablerede virksomheder på perspektivrige opfindelser i den tidlige fase.
  • Hvis projektet skaleres, kan det give et stort løft i kommercialiseringen af forskning på universiteterne.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os