Miljøteknologi – en styrkeposition for fremtiden

Opsummering

IRIS Group har i samarbejde med Danmarks miljøklynge CLEAN udviklet en rapport om miljøteknologi i Danmark. Rapporten kortlægger, hvad miljøteknologi er, hvorfor det er vigtigt samt giver et indblik i, hvordan danske miljøteknologiske virksomheder og vidensinstitutioner samarbejder.

Analysen hviler på en omfattende undersøgelse af enkeltvirksomheder og deres aktivitet. Den tegner derfor et detaljeret billede af, hvordan miljøteknologiske virksomheder opererer i Danmark og giver et indblik i nogle af de nøgletal, der knytter sig hertil.

Rapporten afrundes med en case-samling, der giver konkrete eksempler på det store potentiale, som miljøteknologiske løsninger udgør. Eksemplerne kan både betragtes i forhold til vækst i Danmark, men også benyttes til at finde svarene på nogle af verdens store klima- og ressourcespørgsmål.

Et udpluk fra rapporten:

  • Danmark er det land i verden, der får publiceret flest videnskabelige artikler ift. landets størrelse. Konkret blev der i perioden 2017-22 publiceret hele 425 danske artikler mod EU-27-landenes 93 artikler per mio. indbyggere. Dansk miljøteknologisk forskning står derfor stærkt.
  • Miljøteknologiske virksomheder styrker dansk økonomi på flere parametre. Miljøklyngen beskæftiger ca. 72.000 fuldtidsjobs, omsætter for 165 mia. årligt og eksporterer for 57 mia. Det er et substantielt bidrag til dansk økonomi.
  • Der er stærke samarbejdsrelationer mellem Miljøklyngen og vidensinstitutioner. Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut er de to vidensinstitutioner, som har indgået flest samarbejder med virksomheder, men også andre vidensinstitutioner indgår i stigende grad samarbejdsrelationer. En stor del af klyngens virksomheder arbejder derved med tekniske løsninger, hvor der er behov for teknologiske kompetencer og viden.

 

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os