Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030

Opsummering

IRIS Group og HBS Economics har udarbejdet en analyse for Danske Gymnasier og IDA, der afdækker mismatch-udfordringer mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft på det danske arbejdsmarked frem mod 2030.

Analysen belyser både mismatch-udfordringer på overordnede uddannelsesniveauer (erhvervsfaglige uddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser) og for specifikke uddannelsesgrupper inden for hvert enkelt uddannelsesniveau. Dermed adskiller analysen sig fra tidligere analyser, der alene kigger på mismatch på overordnede uddannelsesniveauer.

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik og DREAM.

Analysen finder bl.a., at der i 2030:

  • Vil mangle arbejdskraft inden for de fleste erhvervsfaglige uddannelsesgrupper. Den største mangel ses inden for gruppen af sundhedsuddannede (fx SOSU-hjælpere og -assistenter), hvor der forventes at mangle omkring 25.000 personer i 2030.
  • Forventes at være nogenlunde balance på arbejdsmarkedet for de fleste korte videregående uddannelser. Det mest udtalte mismatch ses inden for gruppen med en samfundsfaglig uddannelse (fx finans- og markedsføringsøkonomer), hvor der forventes at mangle ca. 6.000 personer i 2030.
  • Vil være markante mismatch for flere af de mellemlange videregående uddannelser. Mest markant viser analysen et overskud på op mod 22.000 personer inden for MVU Læring i 2030, der bl.a. dækker folkeskolelærere.
  • Forventes at mangle profiler med en baggrund inden for det samfundsfaglige område og inden for området ingeniør, teknik og it. Fx finder analysen, at der i 2030 vil mangle ca. 13.000 personer på området ingeniør, teknik og it.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os