Pilotevaluering af Sapere Aude

Opsummering

IRIS Group har evalueret Danmarks Frie Forskningsfonds talentprogram Sapere Aude. Programmet har som hovedmålsætning at styrke de største talenter i dansk forskning og har eksisteret siden 2010. Det har bl.a. været med til at løfte forskning i individuelle behandlingsformer, fremtidens supercomputere, diagnosekulturer samt nye indsigter om store offentlige reformers virkning. Mange af de Sapere Aude-finansierede forskningsprojekter beskæftiger sig med at finde løsninger på de store samfundsudfordringer.

Pilotevalueringen er baseret på interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt modtagere af virkemidlerne Forskningsleder og Forskertalent samt en omfattende analyse af bibliometriske data og andre registerdata. Pilotevalueringen viser, at programmet har markant betydning for modtagernes muligheder for at bedrive banebrydende verdensklasseforskning samt for deres karriereudvikling.

Derudover viser evalueringen, at:

  • Sapere Aude-modtagerne karrieremæssigt avancerer hurtigere end tilsvarende forskere i udgangspunktet, der ikke har modtaget en Sapere Aude-bevilling.
  • Modtagernes evne til at lede større komplekse forskningsprojekter øges markant.
  • Modtagerne øger succesraten med 12 procentpoint efter en forskningslederbevilling ved ansøgninger til det europæiske forskningsråd (ERC).
  • Programmet er med til at fremme en talentkultur i forskningsmiljøerne og skaber stærke rollemodeller og mentorer for talentfulde ph.d.er.
  • 76 pct. af modtagerne af Forskningsleder-bevillingerne er mænd.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os