Potentialer for udvikling af vækstområder i Region Sjælland

Opsummering

IRIS Group har analyseret potentialerne for at udvikle eksisterende og nye vækstområder i Region Sjælland. Analysen bygger på en grundig kortlægning af Region Sjællands forsknings-, uddannelses- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Analysen blev gennemført ud fra en tilgang om, at udvikling af nye vækstområder i regionen især knytter sig til disse styrkepositioner – og ikke mindst til områder, hvor der er sammenfald mellem styrkepositionerne.

Kortlægningen af de regionale styrkepositioner er i høj grad baseret på kvantitative registerdata af forskningspublikationer (bibliometri), erhvervs- og uddannelsesstatistik samt desk research.

Analysen af overlappet mellem styrkepositionerne og vurderingen af vækstpotentialerne er derudover baseret på dybdegående kvalitative interviews med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler, klyngeorganisationer og virksomheder samt workshops med udvalgte lokale og regionale interessenter.

Analysen peger bl.a. på, at der er et regionalt vækstpotentiale inden for følgende områder:

  • Højt specialiseret produktion i tilknytning til den stærke industriklynge i Vestsjælland.
  • Øget serviceinnovation i regionens SMV’er med afsæt i praksisnær forskning på højt internationalt niveau og mange relevante uddannelsesretninger.
  • Bæredygtigt byggeri med afsæt i en stærk erhvervsmæssig styrkeposition over hele regionen.
  • Miljøteknologiske løsninger med afsæt i stærke forskningsmiljøer og uudnyttede samarbejdspotentialer.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os