Resultater og cases fra Sygehuspartnerskabet

Opsummering

IRIS Group har opsamlet resultaterne fra de 14 projekter, som er igangsat under Sygehuspartnerskabet, og udarbejdet fem cases, som giver indsigt i nogle af de konkrete løsninger og resultater, som Sygehuspartnerskabet har skabt.

Sygehuspartnerskabet er et samarbejde mellem Markedsmodningsfonden og landets fem regioner om at fremme udviklingen af nye produkter og ydelser til sygehuse. Dette sker gennem medfinansiering af innovations- og markedsmodningsprojekter, som gennemføres i samarbejde mellem danske virksomheder og sygehuse.

Den overordnede konklusion er, at medfinansieringen har haft en afgørende betydning for etableringen af samarbejderne og gennemførelsen af de konkrete udviklings- og markedsmodningsaktiviteter.

For virksomhederne resulterer projekterne i en række nye kompetencer og netværk samt udvikling af nye forretnings- og vækstmuligheder. Virksomhederne forventer desuden betydelige økonomiske effekter på beskæftigelse, omsætning og eksport inden for en femårig periode fra projektstart.

For sygehusene resulterer projekterne bl.a. i større teknisk indsigt, bedre ressourceudnyttelse, øget innovationskultur, højnet patientsikkerhed, mv.

Endelig kan der trækkes megen vigtig læring og erfaring ud af projekterne, herunder klar forventningsafstemning og forankring af roller og ansvar.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os