Udviklingskompasset

Udviklingskompasset - Et værktøj til forretningsmodeludvikling i SMV’er

IRIS Group har udviklet et intuitivt værktøj til Virksomhedsguiden, som SMV’er kan anvende til at teste deres forretningsmodel. Samtidig er det ambitionen, at værktøjet skal gøre det nemmere for erhvervsfremmeaktører at komme i dialog med SMV’er om perspektiverne i at efterse og videreudvikle forretningsmodellen. Værktøjet har fået navnet “Udviklingskompasset”, da det kan hjælpe virksomhederne med at udstikke retningen for deres videre udvikling.

 

 

Udviklingskompasset består af en online selvtest i to dele med i alt 39 udsagn, der kan tilgås på Virksomhedsguiden. Når virksomheden har udfyldt testen, kan den automatisk downloade en resultatrapport. Rapporten viser virksomhedernes svar, sammenligner med andre i branchen og giver bud på forbedringsområder i forretningsmodellen. Samtidig kan virksomheden linke til sit erhvervshus og indsende testen automatisk sammen med en anmodning om at blive kontaktet af erhvervshuset for sparring.

Den primære målgruppe for værktøjet er etablerede SMV’er med mindst 10 ansatte, der ikke eller kun i begrænset omfang har arbejdet med forretningsmodeludvikling. Indholdet af testen er empirisk baseret på en samlet kortlægning af drivkræfter for forretningsudvikling og udfordringer i forretningsmodellen blandt ca. 200 SMV’er.

Værktøjet kan fra medio august 2022 tilgås Virksomhedsguiden via dette link: www.virksomhedsguiden.dk/udviklingskompasset 

For at gøre Udviklingskompasset mere tilgængeligt, er der udviklet to publikationer, der på forskellig vis introducerer værktøjet:

  • Introduktion til Udviklingskompasset giver en introduktion til værktøjet for interesserede erhvervsfremmeaktører og virksomheder.
  • Udviklingskompassets drejebog er målrettet konsulenter med interesse for at anvende værktøjet i virksomhedsforløb. Det er en praktisk vejledning til værktøjet samt forslag til, hvordan man kan arbejde videre med resultaterne.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med professor Poul Houman Andersen (AAU) i et projekt finansieret af Industriens Fond. Værktøjets indhold og resultater er testet i en række virksomhedsforløb af erhvervshuskonsulenter.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os