Vækstregnskab for Rudersdal Kommune

Opsummering

IRIS Group har udarbejdet et vækstregnskab for Rudersdal Kommune, der skal udgøre et faktabaseret grundlag for erhvervspolitikken i kommunen. Vækstregnskabet skal fungere som et løbende styringsredskab, der viser udviklingen i kommunens erhvervsmæssige specialisering, og hvordan kommunens erhvervsliv samlet klarer sig på en række nøgleindikatorer. Konceptet fokuserer på følgende områder:

  • Erhvervsspecialisering og styrkepositioner.
  • Samlet udvikling i antal jobs og virksomheder fordelt på brancher.
  • Iværksætteri og vækstvirksomheder.
  • Internationalisering.
  • Produktivitet.

På disse områder er i der vækstregnskabet opstillet en række indikatorer, hvor Rudersdal bliver sammenlignet med nabokommuner, regionen og hele landet.

Vækstregnskabet for Rudersdal viser bl.a., at:

  • Rudersdal er specialiseret inden for videntunge industrier og serviceerhverv.
  • Den samlede vækst i antallet af private jobs har været negativ, og Rudersdal Kommune har på denne indikator klaret sig mindre godt end nabokommunerne.
  • Nye virksomheder i Rudersdal er mere levedygtige end i nabokommunerne.
  • En højere andel virksomheder i Rudersdal har eksport end i resten af landet og regionen. Men forskellen er indsnævret, og andelen af virksomheder med eksport i Rudersdal er ikke steget de sidste syv år.
  • Rudersdal er i top-5 blandt alle danske kommuner, hvad angår andelen af højproduktive virksomheder.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os