Videnbroer til vækst – veje til succesfuldt vidensamarbejde

Opsummering

IRIS Group har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvordan vidensamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner kan øge virksomheders produktivitet og vækst. Analysen er baseret på interviews med ca. 50 virksomheder, der har deltaget i et succesfuldt vidensamarbejde.

Analysen viser bl.a., at:

  • Langt flere virksomheder indgår samarbejder med videninstitutioner om innovation og udvikling, men at der fortsat er en række barrierer herfor, deriblandt manglende viden om samarbejdsformer og begrænsede ressourcer.
  • Det i langt de fleste tilfælde er vigtigt at se vidensamarbejder i et ”før-under-efter”-perspektiv, hvor indsatsen med at forberede, modne og følge op på projekterne typisk er lige så vigtig for værdiskabelsen som de aktiviteter, der gennemføres under selve samarbejdet.
  • I alt 14 karakteristika går igen på tværs af mange af de succesfulde vidensamarbejder og derfor er væsentlige elementer at forholde sig til i forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen på et vidensamarbejde.
  • En række aktører som fx netværksorganisationer og væksthuse spiller en vigtig rolle i forhold til at igangsætte, gennemføre og følge op på vidensamarbejder, men at der er potentiale for at styrke samspillet mellem erhvervs-og innovationsfremmeaktørerne, hvis antallet af vidensamarbejder, som fører til konkrete resultater, der kan anvendes i markedet, skal øges.

På baggrund af analysen er der udarbejdet en tværgående analyserapport og en guide til succesfulde vidensamarbejder.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os