Analyse af forskningsmidler på dagtilbuds- og grundskoleområdet

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af forskningsmidlerne på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Analysen kortlægger omfanget af forskningen ved de offentlige forskningsinstitutioner, herunder hvordan forskningen finansieres, og hvordan feltet har udviklet sig over de seneste år. Analysen kortlægger også, hvilke forskningstematikker forskerne primært beskæftiger sig med inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet.

Analysen er udarbejdet for formandskabet for Rådet for Børns Læring og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt centrale forskningsinstitutioner. Derudover er der gennemført en række interviews med institutledere for at vurdere, hvordan forskningsfeltet har udviklet sig.

Analysen viser bl.a. følgende:

  • I 2018 blev der afholdt forskning inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet for 315 mio. kr. på de offentlige videninstitutioner. Størstedelen af forskningen (239 mio. kr.) blev udført inden for grundskoleområdet.
  • 55 pct. af forskningen inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet var i 2018 finansieret af interne midler, svarende til 174 mio. kr., mens eksterne finansieringskilder finansierede forskning svarende til 141 mio. kr.
  • Forskningsmidler fra private fonde udgør 50 pct. af den eksterne finansiering, og private fonde spiller således en væsentlig rolle for området.
  • Den kvalitative metodik er den mest benyttede metode for forskere inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet. Knap 60 pct. har angivet den kvalitative metode som deres primære metode, mens ca. hver fjerde forsker benytter en blanding af metoderne.
  • Størstedelen af forskningen inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet omhandler børn i alderen 7-15 år.
  • I en international sammenligning publicerer Danmark færre publikationer pr. mio. indbyggere inden for uddannelsesforskning end de andre nordiske lande. Danmark har samtidig den laveste andel af højtciterede artikler inden for uddannelsesforskning.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os