Tiltrækning af kliniske forsøg – analyse af danske rammevilkår i et internationalt perspektiv

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af de danske rammebetingelser for at tiltrække kliniske forsøg. Analysen kortlægger, hvilke faktorer life science-virksomheder lægger vægt på, når de beslutter sig for lokalisering af kliniske forsøg, samt hvordan kliniske forskningsledere vurderer de danske rammevilkår. Derudover er der udarbejdet casestudier fra ni forskellige lande, der har gennemført interessante satsninger og initiativer med henblik på at tiltrække kliniske forsøg. Med afsæt i disse perspektiver er der opstillet en række anbefalinger til, hvordan de danske rammevilkår kan styrkes for at tiltrække yderligere kliniske forsøg.

Analysen er udarbejdet for Erhvervsministeriet og baserer sig på dybdegående interviews med nationale og udenlandske eksperter. Analysen viser bl.a., at:

  • Danmark er et af de lande i verden, der er vært for flest kliniske forsøg i forhold til indbyggertallet. Men den globale konkurrence om kliniske forsøg er stigende, og andre europæiske lande har væsentlig større vækst på området end Danmark.
  • Lokalisering af kliniske forsøg er en vigtig strategisk beslutning, der involverer mange forskellige forhold. Et vigtigt område er kvalitet og kapacitet på hospitalerne. Her er Danmark kendetegnet ved høj kvalitet i sygdomsforskning og et meget kompetent sundhedspersonale. En barriere kan dog være utilstrækkelige personaleressourcer, der er en af de mest udbredte årsager til forsinkelser i kliniske forsøg.
  • Tid er en vigtig faktor gennem hele forløbet. Det har stor betydning, når virksomhederne skal vælge lande til kliniske forsøg. Det gælder fra de første forespørgsler hos forskellige sites (hospitaler) om kapacitet til forsøget og patientmaterialet frem til afslutningen af forsøget. En gennemsigtig prisstruktur på tværs af hospitalerne er også en faktor, der indgår i virksomhedernes beslutningsproces.
  • I rapporten opstilles 15 anbefalinger, der kan styrke de danske rammevilkår for tiltrækning af kliniske forsøg. Anbefalingerne omfatter bl.a. udarbejdelse af standardkontrakter for kliniske forsøg, flere dedikerede stabsfunktioner på hospitalerne, investeringer i yderligere fase I-enheder på de danske hospitaler og forbedrede muligheder for adgang til og brug af sundhedsdata.
  • Teknologier, metoder og regulatoriske forhold inden for kliniske forsøg udvikler sig løbende. Det betyder også, at der sker en udvikling i de kriterier, som virksomhederne lægger vægt på i valget af sites til kliniske forsøg. Fremadrettet peger virksomhederne bl.a. på muligheden for at gennemføre virtuelle kliniske forsøg som et vigtigt udviklingspunkt.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os