Effektevaluering af kommunernes erhvervsfremmeindsats

Opsummering

IRIS Group har i tæt samarbejde med KL gennemført en samlet effektevaluering af den lokale erhvervsfremme i Danmark. Den baserer sig på data fra 46 kommuner og viser, at effekterne er følgende:

  • Omsætningen øges i gennemsnit med ekstra 7 procentpoint (efter to år).
  • Beskæftigelsen øges i gennemsnit med ekstra 6 procentpoint (efter to år).
  • Der skabes efter to år mellem 1.600 og 2.200 ekstra jobs i de vejledte virksomheder.
  • Der skabes efter to år en ekstra omsætning på 1,5-2,4 mia. kr. i de vejledte virksomheder.
  • Det samfundsøkonomiske afkast af at investere en krone i lokal erhvervsfremme ligger i størrelsesordenen 4-7.
  • 70-80 pct. af virksomhederne får styrket deres kompetencer.
  • 80 pct. af førstarterne angiver, at ydelserne bidrager til afklaring og et bedre opstartsgrundlag.

Herudover viser evalueringen, at den lokale erhvervsfremme bidrager til at styrke virksomhedernes adgang til netværk, private rådgivere og anden erhvervsfremme. Den viser dog også, at der er store forskelle mellem kommunerne på dette område, og at nogle operatører således i højere grad bør have fokus på at henvise til andre aktører.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os