Strategi og handleplan for videreudvikling af Esbjerg Kommunes erhvervsfremmestrategi

Opsummering

IRIS Group har fra 2022 – 2023 bistået Esbjerg Kommune med at udvikle en ny ambitiøs og visionær erhvervsfremmestrategi. Det har bl.a. indebåret udarbejdelse af solide analyser og et opdateret vidensgrundlag om det lokale erhvervsliv samt ikke mindst facilitering af udvalgsmøder og inddragelse af toneangivende lokale aktører.

Erhvervsfremmestrategien indeholder nye konkrete mål og forbedringsforslag inden for følgende fire områder, der supplerer Esbjerg Kommunes ”Vision 2025”:

  • Attraktive erhvervsuddannelser
  • Styrket økosystem for iværksættere inden for tech- og energiområdet
  • Levende bymidter via styrket detailhandel og øget turisme
  • Kommunal virksomhedsbetjening i topklasse

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os