Erhvervsklimamåling af Norddjurs Kommune

Erhvervsklimamåling af Norddjurs Kommune

IRIS Group har gennemført en erhvervsklimamåling i Norddjurs Kommune. Analysen ser nærmere på fem udvalgte rammevilkårs betydning for de lokale virksomheder og i hvilken grad virksomhederne mener, at forskellige tiltag kan styrke de forskellige rammevilkår. Rammevilkårene er Lokal infrastruktur, Brandingindsats, Grøn udvikling, Information & dialog samt Sagsbehandling & servicekultur.

Målingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 200 virksomheder i Norddjurs Kommune deltog. Det relativt høje antal besvarelser gjorde det muligt at tegne et detaljeret billede af, hvordan forskellige typer af virksomheder vurderer de lokale rammevilkår.

Målingen skal hjælpe Norddjurs Kommune med at kvalificere kommunens kommende erhvervsstrategi og dermed sikre, at der skabes de bedst mulige rammer for virksomhederne i kommunen.

Målingen viser bl.a. at:

  • Over halvdelen af virksomhederne mener, at den lokale infrastruktur og kommunens brandingindsats er vigtig for dem.
  • Ifølge 64 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne kan kommunens infrastruktur styrkes ved at udvide det lokale vejnet og fx skabe bedre adgang til erhvervsområderne. Det samme gør sig gældende for 20 pct. af virksomhederne inden for de primære erhverv.
  • Knap 80 pct. af handelsvirksomhederne og 60 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne mener, at kommunens brandingindsats kan forbedres ved at styrke fortællingen om mulighederne for det gode liv i kommunen.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os