Faktabaseret videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen på Mors

Opsummering

IRIS Group har for Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd gennemført en analyse af det lokale erhvervslivs struktur, præstationer, udfordringer og behov samt en afdækning af, hvilke ønsker der er til den lokale erhvervsfremmeindsats.

Formålet med analysen er at skabe et faktabaseret grundlag for fremadrettet at styrke og udvikle den lokale erhvervsfremmeindsats yderligere til gavn for vækst og beskæftigelse på Mors.

Analysen viser bl.a., at:

  • Mors har en meget mangfoldig erhvervsstruktur, men den private beskæftigelse er faldet med 11 pct. over de senere år.
  • Virksomheder på Mors har behov for styrkede kompetencer inden for produktudvikling, salg og markedsføring – særligt inden for industri, hotel/restauration og kultur/fritid.
  • Den lokale arbejdskraft er yderst stabil og loyal, men mange virksomheder forventer rekrutteringsudfordringer i fremtiden.
  • Der er stor efterspørgsel på lokale erhvervsserviceydelser, men der er samtidig stor variation i indholdet af de ydelser, som efterspørges.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os