Bæredygtig vækst og erhvervsfremme

Vi er eksperter i erhvervsøkonomiske analyser og analyser af erhvervspolitiske rammebetingelser. Vi har indgående viden og stor praktisk erfaring med at analysere centrale drivkræfter for vækst og erhvervsudvikling. Vi bistår både kommuner, regioner, ministerier og styrelser med at sikre et stærkt, bæredygtigt videngrundlag for arbejdet med at udvikle og designe effektiv erhvervsfremme.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Erhvervsøkonomiske analyser af væksterhverv og vækstkilder på lokalt og regionalt niveau.
  • Etablering af et solidt videngrundlag for erhvervsudviklingsstrategier lokalt, regionalt og nationalt.
  • Evalueringer af erhvervspolitiske tiltag.

Vi har udviklet flere analytiske produkter til kommunerne, som du kan læse mere om her.

Publikationer inden for: Bæredygtig vækst og erhvervsfremme

Se flere af vores publikationer