Den 1) giver inspiration til at udvikle lokale erhvervsstrategier, 2) kortlægger ydelser og god praksis i den lokale erhvervsservice, 3) diskuterer samspillet mellem lokal erhvervsservice og regional erhvervsservice og 4) opstiller guidelines for styring af den kommunale erhvervsfremme.

Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen.