Om højkvalitetsforskning og dens betydning for dansk lægemiddelindustri

Opsummering

Vi har for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) udarbejdet en analyse og debatoplæg om højkvalitetsforskning og dens betydning for lægemiddelindustrien.

Med afsæt i interviews med universiteter og virksomheder diskuterer analysen, hvad der kendetegner højkvalitetsforskning på lægemiddelområdet ud fra både et forskerperspektiv og et erhvervsperspektiv. Samtidig belyser analysen, hvad excellent forskning i Danmark har af betydning for lægemiddelindustrien.

Analysen konkluderer bl.a.:

  • At Danmark står godt internationalt inden for lægemiddelforskning, men at vi har få topforskningsmiljøer.
  • At højkvalitetsforskning har stor betydning for industriens udvikling. Dels fordi den sikrer adgang til forskertalenter af høj kvalitet. Dels på grund af at den skaber grundlag for forskningssamarbejde.
  • At forskningen på danske universiteter er vigtig for hele den industrielle værdikæde – fra udviklingen af helt nye lægemidler til industriel produktion.
  • At vejen til flere excellente forskningsmiljøer går gennem prioritering, øget kritisk masse, flere frihedsgrader og bedre ledelse.

Analysen er baseret på både interviews, registerdata og bibliometriske data.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os