De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark

Opsummering

IRIS Group har for Erhvervs- og Vækstministeriet og KL gennemført en kortlægning af den lokale erhvervsfremme. Kortlægningen viser, at:

  • Alle kommuner i Danmark udbyder erhvervsservice, og at langt de fleste kommuner investerer i bredere erhvervsudviklingsprojekter.
  • Trods stram kommunal økonomi er de samlede kommunale udgifter til erhvervsfremme steget med ca. 60 pct. i perioden 2010-2013.
  • Der er store lokale forskelle. De mest aktive kommuner bruger mere end 30 gange så mange midler pr. indbygger som de mindst aktive kommuner.
  • Der er et stort potentiale for læring og videndeling på tværs af kommunerne. Publikationen opstiller en række opmærksomhedspunkter, som kommunerne kan lade sig inspirere af i arbejdet med at styrke den lokale erhvervspolitiske indsats.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os