Konjunkturbarometer, første kvartal 2016 − Lolland og Guldborgsund kommuner

Opsummering

IRIS Group har udviklet et kvartalsvist konjunkturbarometer for Business Lolland-Falster. Barometeret er baseret på kvantitative indikatorer, der måler konjunkturudviklingen i Lolland og Guldborgsund kommuner inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og bosætning.

Den seneste konjunkturmåling viser en overvejende positiv konjunkturudvikling i Lolland og Guldborgsund kommuner. I forhold til samme kvartal sidste år viser tallene eksempelvis, at; antallet af CVR-registreringer er steget med 17 pct. i Guldborgsund; ledigheden i Lolland er faldet 1,1 procentpoint; antallet af personer, der er startet i nyt job i Guldborgsund, er steget med 12 pct.; kvadratmeterprisen på solgte boliger er steget med 18 pct. i Lolland.

Næste kvartalsrapport i serien publiceres i juni. De kvartalsvise målinger suppleres af en årlig opgørelse af indikatorer for udviklingen af en række strukturelle forhold.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os