Litteraturstudie af forretningsmodeller – definitioner, begreber og værktøjer

Opsummering

IRIS Group har gennemført et litteraturstudie af de senere års forskning i forretningsmodeller og forretningsmodelinnovation og opsummeret de mest anvendte værktøjer på området. Forretningsmodellen er et begreb, som bruges flittigt af både virksomheder, erhvervsfremmeaktører og forskere. Men samtidig hersker der stor forvirring om begrebets indhold og betydning – ikke mindst fordi der findes mange forskellige definitioner, ligesom nye begreber som fx digitale og bæredygtige forretningsmodeller vinder indpas.

I litteraturstudiet:

  • Opridses forskningslitteraturens diskussion af forretningsmodelbegrebet de seneste 20-30 år, herunder hvor forskningen er ved at lande i dag.
  • Ses nærmere på nye og mere specifikke begreber, der i de senere år er koblet på forretningsmodelbegrebet, herunder ”digitale forretningsmodeller”, ”bæredygtige forretningsmodeller” og ”forretningsmodeller i et netværksperspektiv”.
  • Undersøges forretningsmodelinnovation, herunder hvad der driver forretningsmodelinnovation, og hvordan det påvirkes under kriser.
  • Gennemgås nogle af de mest anvendte værktøjer til forretningsmodeludvikling.

Litteraturstudiet er udarbejdet som led i IRIS Groups erfaringsopsamling på programmet genstartNU iværksat af Industriens Fond, hvor mere end 750 virksomheder har fået rådgivning til at udvikle forretningsmodellen.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os